Aanvraag-detailsAdviseur wegbeheer

Plaatsingsdatum 19 januari 2022
Sluitingsdatum 24 januari 2022
Startdatum 15 februari 2022
Einddatum 14 februari 2023
Aantal uren per week 12

Adviseur Wegbeheer


Wat worden je belangrijkste taken?
De gemeente heeft mede met behulp van een extern adviseur het wegbeheer weer op poten gezet. Het meerjarenbeheerplan is actueel, budgetten zijn toegekend en u is het echte werk gestart: Aan de ene kant het wegwerken van het vele achterstallig onderhoud, terwijl het regulier onderhoud ook doorgang moet vinden. Daarnaast heeft Moerdijk een grote ambitie op woningbouw, economische ontwikkelingen en duurzaamheid. Strategisch plannen van budgetten  en efficiënt omgaan met de toegekende middelen is essentieel. 
 
Als Adviseur Wegbeheer geef je kwalitatief hoogwaardige adviezen op strategisch en tactisch niveau op het vakgebied binnen de afdeling, dat zich voor een groot deel richt op het inhalen van achterstanden. Je initieert en ontwikkelt werkprogramma’s ten behoeve van de beleidsontwikkeling binnen de afdeling en verzorgt de beleidsvoorbereiding op ambtelijk niveau. Je bent in staat om relevante maatschappelijke trends en strategische thema’s te vertalen naar beheer- en onderhoudsplannen van de verhardingen in de gemeente Moerdijk. 
Je adviseert de beheeradviseur wegen, stelt onder haar begeleiding beheerplannen op, programmeert de beschikbare budgetten. 
 

Reageren

Registreer je om te kunnen reageren op deze opdracht.

Sollicitatie
Inschrijven