Aanvraag-detailsMedewerker dienstverlening

Plaatsingsdatum 20 januari 2022
Sluitingsdatum 31 januari 2022
Startdatum 14 februari 2022
Einddatum 1 september 2022
Aantal uren per week 12
Als consulent jeugd
 • voer je een integrale intake met jeugd, ouders en/of opvoeders met het doel een totaalbeeld te krijgen van de problematiek die in het gezin speelt;
 • krijg je inzicht in problematiek die speelt en maak je daarbij onderscheid in de problematiek die het gezin zelf kan oplossen en problematiek waarvoor verdere zorgverlening nodig is;
 • geef je advies en informatie aan jongeren/opvoeders en verwijzers over keuzemogelijkheden en alternatieven voor (het oplossen van) de hulpvraag van jongeren en over praktische zaken over de jeugdhulpverlening;
 • beoordeel je signalen van jongeren/opvoeders, verwijzers en/of derden over de situatie van de jongere, op basis waarvan beslissingen voor het vervolgaanbod kunnen worden genomen. Hieronder valt ook het beoordelen van een onveilige situatie;
 • formuleer je, op basis van de eerste analyse van de hulpvraag verkregen informatie, een eerste hypothese rond de aard en ernst van de problematiek en doe je een voorstel voor het meest passende vervolgtraject.

Wij verwachten dat je
 • een brede blik hebt op het totale sociale domein;
 • inhoudelijke kennis hebt om een gedegen analyse uit te kunnen voeren, met name ten aanzien van jeugdproblematiek;
 • kennis hebt van oplossingsgericht werken;
 • een relevante Hbo-opleiding hebt afgerond;
 • SKJ-geregistreerd bent;
 • klant- en kwaliteitsgericht bent;
 • over goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en inlevingsvermogen beschikt;
 • een teamspeler bent die over een grote mate van verantwoordelijkheid beschikt.

Reageren

Registreer je om te kunnen reageren op deze opdracht.

Sollicitatie
Inschrijven