Aanvraag-detailsbeheerder c.q. vloermanager

Plaatsingsdatum 4 oktober 2022
Sluitingsdatum 14 oktober 2022
Startdatum 24 oktober 2022
Einddatum 31 januari 2023
Aantal uren per week 40
Voor onze 2e opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen zijn wij op zoek naar ervaren:

                          beheerder c.q. vloermanager
                                    40 uur per week (1 Fte) binnen kantooruren.
 
De beheerder c.q. vloermanager doet voor ons het sociaal en technisch beheer doet. Onder het sociaal en technisch beheer verstaan wij het volgende:
- 1e aanspreekpunt voor opgevangen Oekraïense vluchtelingen, bezoekers, beveiligers, gemeente en   
   leveranciers;
- Simpele technische gebreken kunnen oplossen en ingewikkeldere technische gebreken melden via systeem;
- Rust en regelmaat bewaren op de opvanglocatie;
- Bewoners en bezoekersregistratie;
- (hulp bij) uitgifte van leefgeld;
- Zorgen voor een hele, schone en veilige omgeving (i.s.m. schoonmaakorganisatie, beveiliging en gemeente).
- Meer details in de bijlage hieronder:

Bijlage bij opdracht beheer opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen

Opdracht Opstartfase sociaal en technisch beheer Jacob Obrechtlaan 9
Opdrachtnemer is in staat om per 17 oktober 2022 te starten met sociaal beheer en het gereed maken van de Jacob Obrechtlaan 9 voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De instroom van bewoners zal gefaseerd plaatsvinden omdat er op sommige verdiepingen nog fysieke werkzaamheden plaatsvinden.

Doelstelling sociaal beheer
Het sociaal beheer is erop gericht om bewoners en vrijwilligers te faciliteren in het realiseren van een zelfredzame, stabiele leefgemeenschap. Idealiter kan het aantal uur sociaal beheer worden afgebouwd na de opstartfase mits een stabiele en zelfredzame leefgemeenschap realiteit is.

Doelstelling technisch beheer
Het technisch beheer is erop gericht om te zorgen voor een hele, schone en veilige omgeving voor de opgevangen vluchtelingen. Simpele technische gebreken worden door opdrachtnemer zelf opgepakt. Ingewikkeldere gebreken worden op de met de gemeente afgesproken manier gemeld.

Werkzaamheden startfase
 • Coördineren inrichten kamers en gemeenschappelijke ruimten
 • Coördineren inzamelen van benodigde spullen
 • Coördineren en aanspreekpunt vrijwilligers en maatschappelijke organisaties
 • Contact houden en afstemmen met fysiek gebouwbeheer, beveiliging, schoonmaak, klusbedrijven enz.
 • Voorstel maken inzake toewijzing opvangplekken i.o.m. gemeente (particuliere opvang) en WijZijn Traversegroep (Avondvrede).
 • Verwerkingsovereenkomst conform AVG afsluiten met de gemeente i.v.m. registeren van persoonsgegevens bewoners. De lijst met bewoners wekelijks updaten en doorgeven aan gemeente.
 • Bewoners -indien nodig- hulp bieden bij contacten met diverse instanties (inschrijven in BRP, aanvragen leefgeld, school, doktersbezoek, vervoer enz.)
 • Huisregels opstellen i.o.m. gemeente (brandveiligheid, beveiliging, schoonmaak, huisdieren enz).
 • Werkinstructie opstellen voor vrijwilligers en sociaal beheer.
 • Dagbesteding / koken: bewoners helpen -indien nodig met- met opstarten.
 • Onderhouden contact met zorgaanbieders of instanties in geval de situatie daarom vraagt. Denk aan afstemming met de GGD in geval van coronabesmettingen en afstemming met de GGZ bij problematiek op dat gebied.
 • Wekelijke terug rapporteren aan de gemeente hoe de startfase vordert en welke punten nader besproken dienen te worden.
 • Direct rapporteren aan de gemeente in geval van situaties die mogelijk politiek/bestuurlijke consequenties kunnen hebben. Denk o.a. aan onvrede op de locatie, problemen met betrekking tot het leefgeld, uitbraak ziekte enz. 

Vereisten
 • In staat zijn om zelfstandig en proactief coördinatie op de werkzaamheden uit te voeren
 • Beschikken over aantoonbare sociale vaardigheden (kennis en ervaring) m.b.t. omgaan psychosociale problemen, ingrijpende gebeurtenissen en agressie.
 • Talenkennis verplicht: Nederlands, Engels. Kennis van Oekraïns/ Russisch is een pré.

Duur opdracht
De opstartfase c.q. opdracht loopt naar verwachting van 24 oktober tot en met 31 januari 2023 voor 40 uur per week. Hierna zal een nieuwe opdracht sociaal beheer verstrekt moeten worden voor een nog nader te bepalen periode. Vooralsnog wordt uitgegaan van een totale periode van 2 jaar.

 
 
Bijlage bij Opdracht sociaal beheer - Afspraken Opvang Oekraïners

 
 1. Persoonsgegevens
Er dient een Verwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de organisatie sociaal beheer afgesloten te worden om AVG-proof om te gaan met het uitwisselen van persoonsgegevens.
 
 1. Leefgeld
Vluchtelingen in noodopvang uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Dit budget bestaat uit:
€ 205  voor voedsel
€   55+ voor kleding en andere persoonlijke zaken.
€ 260   totaal per maand per persoon.

Gemeenten kunnen het geheel uitkeren of een deel in nature verstekken.
 
 1. Werk
Vluchtelingen die onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne vallen mogen betaald werk doen in Nederland en hebben dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer.
 
 1. Dagbesteding
Doel is bewoners zo snel mogelijk een eigen dagstructuur te laten ontwikkelen door:
 • Speelgelegenheid voor kinderen
 • Het volgen van onderwijs (tot 18 jaar)
 • Betaald werk
 • Vrijwilligerswerk
 • Zelf koken en maaltijden bereiden
 • Contacten onderhouden met familie en thuisland

Op de opvanglocatie zijn de volgende randvoorwaarden voor dagbesteding aanwezig:
 • Speelgelegenheid binnen en buiten voor kinderen
 • Contactpersonen Onderwijs/vervoer, Werkcentrum en Vrijwilligersinformatiepunt
 • Centrale kookgelegenheden
 • Iedere kamer krijgt beschikking over een eigen koelkast. Gebruik van tosti-ijzers en waterkokers e.d. zijn NIET toegestaan op de eigen kamers. 
 • Wifi, voldoende oplaadmogelijkheden mobiel, centrale pc/printer
 
 1. Vrijwilligers activiteiten
Daarnaast staat het vrijwilligers en maatschappelijke organisaties vrij om ook activiteiten aan te bieden aan de bewoners. Dit als aanvulling op de eigen dag structuur. Aanwijzingen voor vrijwilligers en maatschappelijke organisaties:
Activiteiten algemeen
  • Zoek binnen de groep volwassen bewoners ook vrijwilligers. Bijvoorbeeld bewoners die Engels spreken en die ook als tolk op kunnen treden tussen de medewerkers/vrijwilligers van de gemeente en de bewoners. Let op dat dit geen te grote belasting is voor de betrokken bewoner.
  • Maak gebruik van Host (gastvrouw/gastheer) door bewoners. Herkenbaar gekleed.
  • Lokale organisaties van vreemdelingen en statushouders in de gemeente kunnen mogelijk ook een rol spelen, bijvoorbeeld als tolk.
  • Maak een voor allen zichtbaar rooster waarop de tijden van maaltijden en activiteiten staan en zorg dus dat de activiteiten niet gelijktijdig met de maaltijden plaatsvinden en dat er voldoende tijdsruimte is tussen maaltijden en activiteiten.
  • Belangrijk om een niet al te vol programma dagbesteding te geven, mensen zijn vaak moe en moeten nog even landen.
  • Geen voorlichting op de eerste dag. Dat is te veel voor de bewoners. Activiteiten voor kinderen is belangrijk (indien aanwezig).
  • Laat activiteiten indien mogelijk begeleiden door een gemengd team van gemeente en gemeentelijke vrijwilligers en vrijwillige bewoners. Het VIP (Vrijwilligers Informatiepunt) kan hierbij een rol spelen.
  • Zorg voor duidelijk afspraken en regels naar de vrijwilligers toe. Wat kan wel en wat is niet mogelijk (verwachtingen).
Veiligheid
  • Let bij het organiseren van de activiteiten altijd op de fysieke veiligheid, uiteraard ook in relatie tot de RIVM coronamaatregelen.
  • Organiseer de activiteiten op of in de directe nabijheid van de locatie zodat met name kinderen niet onnodig op een onbekende plek aan het verkeer hoeven deel te nemen.
  • Organiseer nooit activiteiten in of rond water, de meeste bewoners kunnen niet zwemmen. Let ook op veiligheid bij het plaatsen van een opvang op het water (in cruiseboten bijvoorbeeld)
  • Organiseer geen activiteiten waarvoor het noodzakelijk is vooraf een veiligheidsinstructie te geven, het risico dat deze niet begrepen wordt, is te groot.
Activiteiten voor volwassenen
  • Volwassen bewoners kunnen samen met medewerkers/ vrijwilligers meehelpen bij de (noodzakelijke) werkzaamheden in de opvanglocatie.
  • Kies voor laagdrempelige activiteiten die voor een grote groep toegankelijk zijn.
  • Laat lokale clubs en verenigingen die activiteiten organiseren die zij normaal ook doen en waar ze dus ervaring mee hebben; dus leraren van de plaatselijke muziekschool een muziekactiviteit, de trainers van sportclubs een sportevenement en de docenten van de dansschool een dansbijeenkomst en de knutselclub een creatieve sessie etc. Eventueel samen met vrijwilligers uit de bewonersgroep. Nb; vrijwilligers van lokale verenigingen zullen vaak ook in het bezit zijn van een VOG. Ook fysieke buitenactiviteiten als bijvoorbeeld wandelen kunnen worden ondernomen.
  • Een eerste kennismaking les met de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving kan een optie zijn.
  • Er zijn ook sportieve activiteiten waarvoor geen materiaal nodig is, bijvoorbeeld een training met squaten, opdrukken of balansoefeningen.
  • Denk aan ander materiaal waarmee bewoners individueel bezig kunnen zijn. Bijvoorbeeld boeken in het Oekraïens. Deel puzzelboekjes uit met sudoku’s voor volwassenen en oudere kinderen.
Activiteiten voor kinderen
  • Bedenk dat bij activiteiten voor volwassen bewoners er mogelijk opvang voor kinderen nodig is omdat het anders voor ouders niet mogelijk is om deel te nemen. Hiervoor kan een speciaal deel van de ruimte gebruikt worden waar medewerkers met ouders op kinderen passen en er speelgoed voor de kinderen beschikbaar is. Denk hierbij aan knuffels, blokken, speelgoedauto’s, puzzels ed. 
  • Belangrijk is dat deze ruimte veilig is voor de kinderen. Let op scherpe randen, scherpe voorwerpen, snoeren e.d. Belangrijk is ook dat volwassenen niet alleen met de kinderen zijn maar dat er altijd in duo’s wordt gewerkt. Het liefst met een medewerker of vrijwilliger met VOG.
  • Zorg bij kinderen voor activiteiten die bij de leeftijd passen. Denk aan knutselactiviteiten, puzzels (voor verschillende leeftijden), sport- en spel activiteiten. Zorg dat er verschillende tijden zijn voor activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld dus niet alle leeftijden bij elkaar voor een knutselactiviteit.
  • Voor kinderen kan een fysieke activiteit (bijvoorbeeld kinderdisco, stoelendans) er mogelijk voor zorgen dat zij daarna rustiger zijn omdat zij hun energie op een goede manier hebben ingezet. Probeer een aparte ruimte te creëren voor fysieke activiteiten voor de kinderen, het liefst buiten zodat er geen ergernis ontstaat bij de volwassenen.
  • Kinderen hebben een korte spanningsboog. Biedt dus veel verschillende korte activiteiten aan.
  • Geef indien mogelijk kinderen bij binnenkomst een klein welkomstpresentje (passend bij de leeftijd) zodat zij zich ook nog gewoon kind kunnen blijven voelen.
  • Makkelijk te realiseren activiteiten: Leg op een tafel voor kinderen kleurplaten en stiften/potloden neer. Eventueel aangevuld met knutselspullen voor een knutseltafel.

Reageren

Registreer je om te kunnen reageren op deze opdracht.

Sollicitatie
Inschrijven