Aanvraag-detailsProjectleider Integrale inkoopvisie Sociaal Domein

Plaatsingsdatum 5 oktober 2022
Sluitingsdatum 15 oktober 2022
Startdatum 31 oktober 2022
Einddatum 31 januari 2023
Aantal uren per week 32

 

Projectleider Integrale inkoopvisie Sociaal Domein
Soms doet zich een unieke kans voor die je met twee handen aan wilt grijpen. Dat is nu het geval in het sociaal domein in Breda: huidige contracten met aanbieders van in ieder geval Jeugd en Wmo lopen in de komende jaren af, en we zien een kans om nieuwe contracten op hetzelfde moment in 2025 in te laten gaan. Die timing biedt ons de kans om op een meer eenduidige manier in te gaan kopen. Vanuit eenzelfde visie, en met kansen om ook gezamenlijke producten te ontwikkelen op de snijvlakken tussen de verschillende wetten. Op die manier willen we nog effectiever invulling geven aan het herstellen van bestaanszekerheid, vergroten van kansengelijkheid en makkelijker maken van een gezond leven in Breda.

Wat ga je doen?

 • Je bent eindverantwoordelijk voor het op te leveren product: een integrale inkoopvisie voor het Sociaal Domein in Breda
 • Je zorgt als projectleider voor een heldere en realistische planning, procesbegeleiding, bewaakt deadlines en voortgang.
 • Je benut de inhoudelijke kennis van de projectgroepleden optimaal, zodat jij je vooral kunt richten op het samenvoegen, verwerken en doordenken van de visie
 • Jij bent degene die zorgt dat er een scherpe, vlotte, consequente en goed geschreven inkoopvisie op papier komt en pakt daar zelf ook een proactieve rol.

We zoeken jou!

 • Je hebt aantoonbare ervaring met soortgelijke (inkoop)trajecten in het sociaal domein van een gemeente
 • Je functioneert op hbo- of universitair niveau
 • Je bent resultaatgericht en in staat om de klus in de geschetste tijd te klaren
 • Je bent een verbinder en benut kennis en expertise van anderen
 • Je hebt een prettige persoonlijkheid en kunt goed samenwerken
 • Je bent accuraat, stressbestendig en kunt snel schakelen
 • Je bent een kei in communiceren en weet hoe je een vlotte en duidelijke tekst schrijft

Wie zijn wij?

Het sociaal domein in Breda is volop in beweging. We ontwikkelen ons is snel tempo, om nog betere zorg, hulp en ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners. We doen dat door enkelvoudige hulpvragen snel te beantwoorden, en meervoudige hulpvragen vanuit een integraal perspectief te bekijken. We voelen ons verantwoordelijk voor meer dan alleen het uitvoeren van de wet, en willen graag kansen pakken om te doen wat nodig is en écht een verschil maakt voor inwoners. We doen dat vanuit onze leidende principes:

 • We maken impact (samen realiseren we duurzame oplossingen),
 • we verbinden en vertrouwen (we doen moeite voor elkaar),
 • we zijn samen sterk (we werken bewust samen met de stad),
 • we schakelen van klein naar groot… en terug (we zoomen continu in en uit waardoor praktijk en beleid nog beter op elkaar aansluiten).

Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Reageren

Registreer je om te kunnen reageren op deze opdracht.

Sollicitatie
Inschrijven