Inschrijven

Inschrijven

Door u in te schrijven krijgt u toegang tot alle tijdelijke opdrachten voor personeel van alle aangesloten overheidsorganisaties in de regio West-Brabant.  

U dient zich eerst te registreren en daarna apart aan te melden voor het Dynamisch Aankoop Systeem.  

 

Ik ben een

Leverancier

Inschrijven

Ik ben een

ZZP'er

Inschrijven
   

 

Voorwaarden om in te schrijven: 


Na registratie en toelating tot het Dynamisch Aankoopsysteem kunnen de tijdelijke opdrachten van alle aangesloten overheidsorganisaties worden bekeken.
Bij elke opdracht wordt aangegeven aan welke eisen (beoordelingscriteria) voldaan moet worden.
 

Hoe werkt het aanbestedingstraject voor u als leverancier/ZZP-er?

U kunt reageren op aanvragen door een CV elektronisch aan te bieden (uploaden).

Daarnaast kunt u aangeven of de aangeboden kandidaat voldoet aan de beoordelingscriteriacriteria. Voor elk beoordelingscriterium worden punten verstrekt. De aangesloten overheidsorganisaties beoordelen cv’s volgens de EMVI methode. Deze methode is omschreven in de aanbestedingswet 2012. Na gunning wordt een overeenkomst gesloten met de leverancier/ZZP-er en worden de andere kandidaten (via de leverancier) op de hoogte gesteld van het sluiten van het selectieproces.

Aanbiedingen die niet volledig zijn of niet aan de beoordelingscriteria voldoen, worden direct afgewezen. 

 

*Downloaden Uniform Europees Aanbestedingsdocument: 

Voor een optimaal gebruik en een juiste werking van het interactieve pdf-document van het UEA moet u het document direct opslaan op uw computer en niet openen in uw browser. Na het downloaden kunt u het document via uw computer openen met Acrobat Reader DC.