Vraag en aanbod flexwerkers op een
virtuele marktplaats

Biedt jouw organisatie tijdelijk personeel aan? Of wil je als ZZP'er graag een opdracht doen bij een van de eenentwintig gemeenten of de milieudienst in de regio West- Midden Brabant?
Schrijf je dan in op flexwestbrabant.nl via de link rechts op deze pagina. Bekijk interessante opdrachten en reageer! Deze marktplaats zorgt voor de juiste match tussen mensen en overheidsorganisaties bij een tijdelijke klus.


Voor meer vragen kunt u een mail sturen naar inhuurdesk@flexwestbrabant.nl


Wat is Flex-west-Brabant?

Flexwestbrabant.nl is een virtuele marktplaats voor inhuur van tijdelijk personeel binnen de gemeentelijke overheden van West- Midden Brabant. Hiermee beogen de aangesloten gemeentes opdrachten van tijdelijke aard op een open en eerlijke manier op de markt te zetten.

Voor wie is Flex-West-Brabant

Deze is bedoeld voor alle aanbieders van tijdelijke arbeid. Voorwaarden om in te schrijven zijn:
  • een bewijs van inschrijving (niet ouder dan 6 maanden) in nationaal beroeps-/ handelsregister (KvK);
  • bij ZZP'ers een geldige VAR- wuo of VAR- dga verklaring;
  • acceptatie van onze algemene voorwaarden en gedragscode.
 

Hoe werkt Flex-West-Brabant?

Na registratie kunnen de tijdelijke opdrachten van alle aangesloten overheidsorganisaties worden bekeken. Bij elke opdracht wordt aangegeven aan welke eisen ( gunningcriteria) er voldaan moet worden. Er kan gereageerd worden door een CV aan te bieden en aan te geven of wordt voldaan aan de gunningcriteria. Voor elk gunningcriterium worden punten verstrekt. De aanbieder met de meeste punten komt bovenaan de lijst met mogelijke kandidaten te staan. Bij gelijke score wordt gerangschikt op prijs. Wij beoordelen CV's in volgorde van de lijst en nodigen een of meer kandidaten uit voor een gesprek. Na keuze voor een kandidaat sluiten we een overeenkomst met de gekozen kandidaat ( of diens werkgever ) en worden de andere kandidaten (of hun werkgevers ) op de hoogte gesteld van het sluiten van het selectieproces. Aanbiedingen die niet volledig zijn of niet aan de gunningcriteria voldoen, worden direct afgewezen.


Gebruikersinformatie/NIEUWS

Ter informatie vind je hieronder een aantal documenten. Alle nieuws m.b.t. Flex-West-Brabant vind je na inloggen onder tabblad "Mijn instellingen".


Algemene voorwaarden Flex-West-Brabant Bijzondere aandachtspunten omtrent registratie Flex-West-Brabant

 

 

Gunningen

Hier vindt u een overzicht van de gunningen van aanbestedingen van Flex-West-Brabant.

Privacy is gewaarborgd

Uiteraard volgt de regio West-Brabant de Wet bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de informatie die met ons wordt gedeeld op deze marktplaats. Wij hanteren hierbij een privacy verklaring.
 

Wie zijn wij?

Aalburg | ABG Gemeenten | Bergen op Zoom | Breda | Dongen | Drimmelen | Etten-Leur | Geertruidenberg | Goirle | Halderberge | ICT WBW | Moerdijk | Oisterwijk
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant | Oosterhout | Regio West-Brabant | Roosendaal | Rucphen | Steenbergen | Tholen | Werkendam
Werkplein Hart van West-Brabant | Woensdrecht | Woudrichem

In totaal 24 organisaties met circa 6000 vaste medewerkers.