Dynamisch AankoopSysteem (DAS)

Biedt jouw organisatie tijdelijk personeel aan? Of wil je als ZZP'er graag een opdracht doen bij een van de 26 organisaties in de regio West- en Midden Brabant? Schrijf je dan in op www.flexwestbrabant.nl via de link rechts op deze pagina! Bekijk interessante opdrachten en reageer! Dit DAS zorgt voor de juiste match tussen mensen en overheidsorganisaties bij een tijdelijke klus. Flexwestbrabant.nl is het DAS voor inhuur van tijdelijk personeel binnen de aangesloten organisaties, bestaande uit gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in West- en Midden Brabant. Hiermee beogen deze organisaties opdrachten voor tijdelijk werk op een open en eerlijke manier in de markt te zetten. De Inhuurdesk is ingericht als een DAS. Hiermee voldoet de inhuur van personeel van onze klanten aan de Europese Aanbestedingscriteria en krijgen alle marktpartijen gelijke kansen om goede kandidaten aan te bieden op aanvragen van onze klanten.

Contact:
Voor meer vragen kunt u een mail sturen naar inhuurdesk@flexwestbrabant.nl of u kunt ons telefonisch bereiken op 076 - 502 72 22 / 076 - 5027269

Wat is Flex West-Brabant?

Flexwestbrabant.nl is de digitale Inhuurdesk voor inhuur van tijdelijk personeel binnen de gemeentelijke overheden van West- Midden Brabant. Hiermee beogen de aangesloten gemeentes opdrachten van tijdelijke aard van tijdelijke aard op een open en eerlijke manier op de markt te zetten.

De Inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Hiermee voldoet de inhuur van de gemeentelijke overheden van West- Midden Brabant aan de Europese Aanbestedingscriteria en krijgen alle marktpartijen gelijke kansen om goede kandidaten bij de gemeentelijke overheden van West- Midden Brabant in te zetten.

 

Voor wie is Flex-West-Brabant

Deze is bedoeld voor alle aanbieders van tijdelijke arbeid. Voorwaarden om in te schrijven zijn:
 • een bewijs van inschrijving (niet ouder dan 6 maanden) in nationaal beroeps-/ handelsregister (KvK);
 • een volledig ingevuld en ondertekend Uniform aanbestedingsformulier;
 • acceptatie van onze algemene inhuurvoorwaarden.

Hoe werkt Flex-West-Brabant?

Na registratie en toelating op het Dynamisch Aankoopsysteem kunnen de tijdelijke opdrachten van alle aangesloten overheidsorganisaties worden bekeken. Bij elke opdracht wordt aangegeven aan welke eisen ( beoordelingscriteria) er voldaan moet worden. Er kan gereageerd worden door een CV aan te bieden en aan te geven of wordt voldaan aan de beoordelingscriteriacriteria. Voor elk beoordelingscriterium worden punten verstrekt. De gemeenten/gemeenschappelijke regelingen beoordelen CV's volgens de EMVI methode zoals de aanbestedingswet 2012 omschrijft. Vanuit de beoordelingen kunnen zij een of meer kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Na keuze voor een kandidaat wordt een overeenkomst gesloten met de gekozen kandidaat ( of diens werkgever ) en worden de andere kandidaten (of hun werkgevers ) op de hoogte gesteld van het sluiten van het selectieproces. Aanbiedingen die niet volledig zijn of niet aan de beoordelingscriteria voldoen, worden direct afgewezen.


Gebruikersinformatie/NIEUWS

Ter informatie vind je hieronder een aantal documenten. Alle nieuws m.b.t. Flex West-Brabant vind je na inloggen onder tabblad "Mijn instellingen".


Algemene inhuurvoorwaarden vanaf 01-03-2017 Uniform aanbestedingsdocument Akkoordverklaring Algemene Inhuurvoorwaarden FlexWestBrabant Selectieleidraad Dynamisch Aankoopsysteem Klachtenregeling Privacybeleid Regio West-Brabant

 

Gunningen

Hier vindt u een overzicht van de gunningen van aanbestedingen van Flex-West-Brabant.

Voorwaarden

Voor het gebruik van en deelname aan de Inhuurdesk gelden de algemene inhuurvoorwaarden van FlexWestBrabant. De kosten voor de dienstverlening worden in rekening gebracht bij de leverancier door FlexWestBrabant en bedraagt 2,5% van de omzet per opdracht. De fee wordt per kwartaal in rekening gebracht. De leverancier ontvangt een aparte fee factuur per kwartaal en dient deze binnen 30 dagen te betalen aan FlexWestBrabant.

Privacy is gewaarborgd

Uiteraard volgt de regio West-Brabant de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de informatie die met ons wordt gedeeld op deze marktplaats. Wij hanteren hierbij een privacy verklaring. Deze verklaring kunt u vinden op deze pagina bij ‘Gebruikersinformatie/NIEUWS’.

Wie zijn wij?

 • ABG Gemeenten
 • Altena
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Bergen op Zoom
 • Breda
 • Drimmelen
 • Etten-Leur
 • Geertruidenberg
 • Goirle
 • Halderberge
 • Hilvarenbeek
 • ICT WBW
 • Moerdijk
 • Oisterwijk
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Oosterhout
 • Regio West-Brabant
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Steenbergen
 • Stichting Inkoopbureau West-Brabant
 • Tholen
 • Werkplein Hart van West-Brabant
 • West-Brabants Archief
 • Woensdrecht
 • Zundert

In totaal 26 organisaties met circa 6000 vaste medewerkers.